דפי עבודה בדקדוק ותחביר לכיתות ז-ט

 

 

דפי עבודה לכיתה ז

 

דף עבודה  – בניין נפעל

 

א.השלם את החסר (أكمل الناقص)

 

גוף

עבר

הווה

עתיד

ציווי

גוף

עבר

הווה

עתיד

ציווי

אני

נזכרתי

 

 

 

אנחנו

 

 

 

 

אתה

 

 

תזכר

 

אתם

 

נזכרים

 

הזכרו

את

 

נזכרת

 

 

אתן

 

 

 

 

הוא

 

 

 

 

הם

 

 

יזכרו

 

היא

נזכרה

 

 

 

הן

נזכרו

 

 

 

 

 

כתבו את הפועל בצורה נכונה בבניין נפעל

1.    המפעל (סגר/ עבר) ———– והפועלים (שלח/ עבר) ———– הביתה.

2.    אנשים חכמים תמיד (זהר /הווה)———— בדבריהם.

3.    אוניות רבות (כנס/ הווה) ———– כל יום לנמלי המדינות.

4.    התמונה (שמר /עתיד) ———- למזכרת.

5.    תלמידים יקרים ,(כנס/ציווי) ——— לכיתה בשקט!

6.    הזקנים עלולים(דבק / שם פועל)————— בשפעת.

 

הפוך את הסמיכות הפרודה לסמיכות חבורה.

1. המחברת של התלמיד    – מחברת התלמיד

2. הספר של התלמיד           ————————

3. הרשת של הדייג              ————————

4. הבגדים של החורף           ———————–

5. העבודה של ההורים          ————————-

6. הסודות של הבנות            —————————

7. האדמה של  האיכר          ——————————

8. התלמידים של הכיתה       ——————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבו ביחיד או ברבים

 

יחיד

רבים

 

אדמה נושמת

 

 

מקומות רחוקים

 

ציפורים מזמרות

 

פירות טעימים

עץ נטוע

 

 

 

 

 

דפי עבודה לכיתה ח

 

ציין את התפקיד התחבירי של המילים המודגשות בקו

 

1.    המכונית שמשמאלי נוסעת מהר.

2.    העצים שביער גבוהים.

3.    מספרם של תושבי הערים גדל .

4.    הסופר כותב על מצבו  המיוחד של האדם .

5.    השיחה הועילה לבת.

6.    התלמיד המצטיין קיבל פרס.

7.    הארנק שלה נגנב.

8.    פגשתי את מחנך הכתה של אחותי.

9.    שלש תלמידות ייצגו את הכיתה.

10.הערכת המורה חשובה.

11.אנחנו ניבחן על שני טקסטים קצרים.

 

 

ב. הוסף מלת היחס המתאימה .(את/עם/ל/ב/על/ממנה)

 

1.     קיבלתי  —–  אמא מתנה.

2.     אני הזמנתי ———- החברה שלי ——– מסיבת הסיום.

3.     האם ריחמה ——— בנה.

4.     אני מסתפק ——– מועט.

5.     פניתי —— מחנכת הכיתה, וביקשתי ——– לדחות את הבחינה.

6.     הרופא טיפל ——– פצועים.

7.     הילדים השתתפו ——– משחק כדורגל.

8.     נסעתי ——— הורי  —- ירושלים.

9.     ביקרתי ———- חברתי אתמול.

10.אני הקשבתי —— חדשות.

 

 

דפי עבודה לכיתה ט

 

ד.כתב  את הפועל בצורה נכונה בבנין פועל לפי ההערות בסוגריים.

 

1.    אנחנו לא (שתף/ עבר)—————- במשחק.

2.    הדירה (שפץ /עבר) ———– ונמסרה לדיירים חדשים.

3.    משחק האליפות בכדורגל (שדר )———- אתמול בשידור חי.

4.    הכיתה שלנו תמיד  (סדר )  ———– .

5.    בארץ יש כבישים (סכן /הווה)————-.

6.    בשעה זו (שדר)———– בטלוויזיה  תוכנית לילדים.

7.    המתנות (חלק / עתיד) —————– לבנות.

8.    המשחקים (בטל/ עתיד) —————- .

9.    החוב (שלם)————— מחר על ידי הסוחר.

.

 

ב.נתח את הפעלים הבאים לפי שורש ,זמן, גוף ובניין.

 

הפועל

שורש

זמן

גוף

בניין

 

מספרים

 

 

 

 

מסוכנת

 

 

 

 

טיפלה

 

 

 

 

ביטלתם

 

 

 

 

נדבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה –רכזת המקצוע

זבידה ג'ראמנה