בחינת עברית לכיתות ז’-ח’-ט’

 

 

בחינת עברית לכיתות ח (1,2,3,4)  اضغط هنا لتنزيل الملف

 

 

בחינת עברית לכיתה ז  اضغط هنا لتنزيل الملف

 

 

בחינת עברית לכיתות ט  اضغط هنا لتنزيل الملف

 

בחינת עברית לכתות ט(1,2,3,4)  اضغط هنا لتنزيل الملف

רכזת שפה עברית 

ג'ראמנה זובידה